Rozwód / separacja

Proponowane usługi dotyczące rozwodu/separacji:

 • doradztwo w zakresie spraw o rozwód i separację (weryfikacja pozytywnych i negatywnych przesłanek rozwodowych/ o separacje),
 • reprezentowanie Klienta w trakcie negocjacji ze współmałżonkiem na etapie przedsądowym,
 • reprezentowanie Klienta przed sądem w zakresie spraw o rozwód i separację.

W ramach świadczonych usług prawnych Klient uzyskuje informacje w zakresie:

 • przesłanek do orzeczenia rozwodu lub separacji (analiza przesłanek pozytywnych i negatywnych),
 • przebiegu postępowania o rozwód lub separację,
 • możliwości orzeczenia rozwodu (separacji) z  orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie, informacja o skutkach ewentualnego orzeczenia o winie współmałżonka,
 • istotnych spraw dotyczących małoletnich, o których obligatoryjnie rozstrzyga sąd (kwestie związane z władzą rodzicielską, wysokość alimentów oraz kontakty z dziećmi),
 • możliwości orzeczenia o wspólnym zamieszkaniu,
 • niezbędnych informacji formalnych dotyczących rozwodu (opłat sądowych, przewidywanego czasu trwania zależnego od przyjętej  strategii, właściwości Sądu Okręgowego),
 • skutków jakie niesie orzeczenie rozwodu w sferze majątkowej (ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej),
 • możliwości powrotu do nazwiska panieńskiego,
 • złożenia niezbędnych dokumentów (akt małżeństwa, akt urodzenia dziecka) oraz dowodów, w zależności od przyjętej strategii.