Opieka nad dziećmi

Proponowane usługi z zakresu prawa rodzinnego:

  • reprezentowanie Klienta w trackie negocjacji ze współmałżonkiem na etapie przedsądowym, jak również w trakcie toczącego się postępowania sądowego w zakresie wszystkich istotnych kwestii związanych z małoletnimi dziećmi,
  • prowadzenie spraw związanych z alimentami na rzecz dzieci oraz na rzecz współmałżonka,
  • prowadzenie spraw związanych z ustaleniem władzy rodzicielskiej (ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej)  i  kontaktów z małoletnimi,
  • prowadzenie spraw związanych z ustaleniem lub zaprzeczeniem ojcostwa, oraz roszczeń powiązanych: alimentacyjnych oraz związanymi z okresem ciąży i porodu, występowanie z wnioskami o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej.

W ramach świadczonych usług prawnych Klient uzyskuje informacje w zakresie:

  • istotnych spraw dotyczących małoletnich, o których obligatoryjnie rozstrzyga sąd (kwestie związane z władzą rodzicielską, wysokość alimentów oraz kontakty z dziećmi),
  • możliwości zawarcia rodzicielskiego planu wychowawczego,
  • złożenia niezbędnych dokumentów (akt małżeństwa, akt urodzenia dziecka) oraz dowodów, w zależności od przyjętej strategii.