Majątek małżonków

Proponowane usługi z zakresu prawa rodzinnego:

  • reprezentowanie Klienta w trakcie negocjacji ze współmałżonkiem na etapie przedsądowym, jak również w trakcie toczącego się postępowania sądowego w zakresie wszystkich istotnych kwestii w zakresie podziału majątku wspólnego,
  • przygotowywanie umów majątkowych małżeńskich, umów związanych z podziałem majątku wspólnego, reprezentacja przed sądem w sprawie podziału majątku wspólnego,
  • reprezentacja w sprawach o ustanowienie rozdzielności majątkowej,
  • prowadzenie spraw związanych z alimentami na rzecz współmałżonka.

W ramach świadczonych usług prawnych Klient uzyskuje informacje w zakresie:

  • sposobów podziału majątku wspólnego małżonków,
  • wprowadzenia rozdzielności majątkowej,
  • orzeczenia o wspólnym zamieszkaniu,
  • przesłanek ubiegania się o alimenty od rozwiedzionego małżonka (niezależnie od alimentów na dzieci),
  • skutkach jakie niesie orzeczenie rozwodu w sferze majątkowej (ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej).