Oferta

W zależności od potrzeb Klienta, przy uwzględnieniu stanu sprawy oferujemy:

  • rzetelną i wyczerpującą poradę prawną,
  • przyjęcie sprawy i reprezentowanie przed Sądem,
  • sporządzenie pozwu, odpowiedzi na pozew,
  • sporządzanie pism procesowych,
  • pomoc w sporządzeniu rodzicielskiego plany wychowawczego,
  • podjęcie negocjacji ze stroną przeciwną przed lub na etapie postępowania sądowego w kwestii: najistotniejszych kwestii dotyczących dzieci i podziału majątku wspólnego,
  • przygotowywanie: małżeńskich umów majątkowych, umów zawierających podział majątku wspólnego.

Zasady rozliczeń

Nasze usługi rozliczamy na podstawie poświęconego im czasu, którego najmniejszą jednostką jest kwadrans. Przedstawiamy klientowi szczegółowy wykaz wykonanych czynności i poświęconego czasu do akceptacji. Rozliczeń dokonujemy miesięcznie lub po wykonaniu danej czynności. Przy konkretnych projektach możemy przedstawić szacunkowy plan i zaproponować konkurencyjne wynagrodzenie ryczałtowe lub ryczałtowo-godzinowe. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt.

Kontakt

Puwalscy & Partners spółka partnerska

Kancelaria Radców Prawnych

ul. Felicjanek 25/4

31-103 Kraków

tel. + 48 (0) 12 427 03 36

fax. + 48 (0) 12 427 03 51

email: kancelaria@puwalski.pl

Formularz kontaktowy